Publicacios periódicas:

A FREITA

BRITONIA:

apareceu o número 1 en xaneiro do 1996 e ten o siguiente indice

Outras publicaciois:

Os dereitos lingüísticos

El Xabaril que quería engalar

Contos populares da Terra navia-Eo

El serzo no louxado

Próximas publicaciois

Gastronomía

Diccionario témático: Fauna e Frora

Antoloxía da Literatura galega de Asturias

Toponimia maior da Asturias de fala galega

>>>>Historia da M.D.G.A.
>>>>Publicaciois da M.D.G.A
>>>>Concellos