-LA INFLUENCIA GALAICA EN EL OCCIDENTE ASTURIANO. SUS ORIGENES HISTORICOS. Rosa María Cid López. (Universidade de Oviedo)

-DELIMITACION XEOGRAFICA E CARACTERISTICAS LINGÜISTICAS DO GALEGO DE ASTURIAS. Francisco Fernandez Rei (Instituto da Lingua Galega)

-DE CUESTIOIS HISTÓRICAS SOBRE A FRANXA NAVIA-EO. Antón Meilán García (Universidade de Oviedo)

-AS EXPRESIÓNS NEUTRAS GALEGAS «¿ EL QUE FAS~ I EL QUE FAS?» Antón X. Meilán García (Universidade de Oviedo)

-AS CONSTRUCCIÓNS POPULARES NOS CONCELLOS DA PONTENOVA, RIOTORTO E TARAMUNDI. Por Carlos Xesús Varela Aenlle

-ANTOLIN SANTOS MEDIANTE. POETA INÉDITO. (Amplo taballo dunhas 60-80 páxinas, elaborado por Xoan Babarro, doctorado recentemente pola Universidade de Santiago coa tese "Galego de Asturias. Delimitación, característica e situación lingüística")

-O TEMPO DAS CASTAÑAS. ANTROPOLOXIA. (Xosé Antón Ron Tejedo)

-A REISADA DE IBIAS. ANTROPOLOXIA E SITUACION ACTUAL

>>>>Historia da M.D.G.A.
>>>>Publicaciois da M.D.G.A
>>>>Concellos